YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

ఫ్లాష్ న్యూస్

ఆశించి జీవించే వ్యక్తిలో నటన ఉంటుంది,

ఆశించకుండా జీవించే వ్యక్తిలో ఆత్మీయత ఉంటుంది